Objawy alergii na mleko krowie są wielorakie, obejmują tak oczywiste jak objawy ze strony przewodu pokarmowego czy skórne.

Pojawiają się też często inne dolegliwości wpływające negatywnie na zachowanie czy rozwój dziecka. Kompleksowy opis objawów przygotowany przez naszych ekspertów i mamy dzieci z alergią na mleko znajdziesz poniżej, wybierając odpowiednią kategorię objawów.

Spis treści:

  1. Przyczyny biegunki u dzieci
  2. Kiedy biegunka u dzieci jest objawem alarmowym?

Są też definicje biegunki opierające się na liczbie oddawanych stolców mówiące, że biegunką nazywamy stan, w którym dziecko oddało co najmniej 3 płynne lub półpłynne stolce w czasie 12 godzin albo co najmniej 1 płynny lub półpłynny stolec z domieszką dużej ilości śluzu, ropy lub krwi. Większość przypadków biegunki u dzieci to tzw. biegunki ostre, trwające nie dłużej niż 7-10 dni. Biegunkę nazywamy przewlekłą, gdy trwa ponad 14 dni.

Przyczyny biegunki u dzieci

Najczęstszą przyczyną biegunki są zakażenia przewodu pokarmowego. Czynnikiem powodującym infekcje jelitowe w naszym kraju są najczęściej wirusy, takie jak rotawirusy, adenowirusy i norowirusy. Na drugim miejscu są przyczyny bakteryjne (Salmonella, Shigella, Yersinia i inne). Dużo rzadziej przyczyną biegunek są zakażenia pasożytnicze lub grzybicze. Przyczyną biegunek są też tzw. zatrucia pokarmowe. Należą one zasadniczo do zakażeń bakteryjnych, ale w tym przypadku zakażeniu ulega pierwotnie nie człowiek, ale pokarm. Bakterie namnażające się w zakażonym i niewłaściwie przechowywanym pokarmie wytwarzają toksyny, które spożyte następnie przez człowieka powodują bóle brzucha, wymioty i biegunkę. Typowym przykładem takiego mechanizmu działania bakterii są zatrucia gronkowcowe, związane głównie ze spożywaniem mleka i produktów mlecznych (np. lodów). W zatruciach pokarmowych zwykle dziecko najpierw intensywnie wymiotuje, a dopiero potem dostaje biegunkę. Możliwe są też biegunki nie związane z infekcjami. Przykładami takich schorzeń mogących objawiać się biegunką są: alergia pokarmowa, nietolerancja laktozy, celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna. Biegunka bywa też objawem zespołu nadwrażliwego jelita oraz efektem nadmiernego spożycia przez dziecko płynów, zwłaszcza zawierających cukry proste (soki, kompoty itp.).

Kiedy biegunka u dzieci jest objawem alarmowym?

Głównym zagrożeniem przy biegunce jest odwodnienie oraz zaburzenia składu elektrolitów we krwi dziecka. Bardzo niekorzystne jest, jeżeli dziecko z biegunką dodatkowo wymiotuje, zmniejsza to bowiem szanse na skuteczne nawodnienie doustne.

Zaburzenia elektrolitowe mogą powodować drżenia lub drgawki, albo znaczne osłabienie lub przeciwnie – duże pobudzenie dziecka.

Szczególną uwagę należy zwracać na stan świadomości dziecka, suchość błon śluzowych, zmniejszoną ilość wydalanego moczu, chęć do picia oraz wygląd stolców i ich objętość. Zaburzenia elektrolitowe mogą powodować drżenia lub drgawki albo znaczne osłabienie lub przeciwnie – duże pobudzenie dziecka. Wszystkie te objawy u dziecka z biegunką są wysoce alarmowe i wymagają pilnego zawiadomienia lekarza rejonowego lub pogotowia ratunkowego.

Wprawdzie przy obecnym poziomie opieki zdrowotnej w naszym kraju ciężkie powikłania biegunek zdarzają się rzadko, ale należy pamiętać, że odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe w przebiegu ostrej biegunki mogą być nawet przyczyną zgonu dziecka. Najbardziej zagrożone są dzieci najmłodsze, u których utrata płynów bywa bardzo szybka.

Zaburzenia elektrolitowe mogą powodować drżenia lub drgawki, albo znaczne osłabienie lub przeciwnie – duże pobudzenie dziecka.

Szczególną uwagę należy zwracać na stan świadomości dziecka, suchość błon śluzowych, zmniejszoną ilość wydalanego moczu, chęć do picia oraz wygląd stolców i ich objętość. Zaburzenia elektrolitowe mogą powodować drżenia lub drgawki albo znaczne osłabienie lub przeciwnie – duże pobudzenie dziecka. Wszystkie te objawy u dziecka z biegunką są wysoce alarmowe i wymagają pilnego zawiadomienia lekarza rejonowego lub pogotowia ratunkowego.