Współwystępowanie AZS i alergii pokarmowych

Alergie chodzą parami 

Alergie pokarmowe mogą być czasem tylko wierzchołkiem góry lodowej, szczególnie kiedy współwystępują z atopowym zapaleniem skóry – jednym z najczęściej występujących schorzeń skóry.

Alergia pokarmowa towarzyszy AZS nawet u 80% dzieci przed ukończeniem 1. roku życia. Wydaje się, że winić można za to defekt budowy genu kodującego filagrynę, który odpowiada za ryzyko wystąpienia AZS i warunkuje występowanie innych chorób alergicznych (ze szczególnym uwzględnieniem alergicznego nieżytu nosa czy astmy), a także alergii pokarmowej. 

Niezwykle często obserwuje się zjawisko przechodzenia jednej choroby w drugą – jest to tzw. marsz atopowy. Najczęściej zaczyna się to właśnie od atopowego zapalenia skóry.

Uszkodzona bariera skórno-naskórkowa jest miejscem „uchwytu”, w którym alergia pokarmowa współwystępuje z AZS. To przez nią alergeny przenikają do głębszych warstw skóry, kontaktując się z komórkami prezentującymi. Efektem tego jest rozwój alergii i przewlekły stan zapalny. 

Pierwsze miesiące życia dziecka są kluczowe: każdy kontakt z alergenem może zakończyć się pojawieniem się alergii, niezależnie od tego, jaka była droga kontaktu – pokarmowa, wziewna czy przez skórę.

To jednak drogą pokarmową dociera najwięcej alergenów, dlatego też jest to alergia pokarmowa, która często ujawnia się pierwsza, a jej najczęstszym „znakiem” jest właśnie AZS. 

Wciąż trwają dyskusje na temat tego, jaka jest rola alergenów pokarmowych jako czynników odpowiadających za rozwój AZS czy – być może – tylko zaostrzających jego objawy.

Nie ma natomiast wątpliwości co do zależności między występowaniem AZS a częstotliwością występowania alergii pokarmowej IgE zależnej u dzieci w wieku niemowlęcym. Co więcej, ryzyko tego zjawiska zwiększa rodzinne występowanie chorób atopowych. 

AZS jako choroba wieloczynnikowa wymaga analogicznego kompleksowego postępowania. Idzie za tym konieczność indywidualnego podejścia i ustaleń, które biorą pod uwagę takie czynniki jak wiek pacjenta czy całościowy przebieg choroby. 

Możemy rozróżnić trzy główne linie postępowania dotyczące terapii AZS. Pierwsza bazuje na szeroko pojętej edukacji pacjenta i najbliższych osób z jego otoczenia, stosowanie emolientów oraz miejscową terapię preparatami glikokortykosteroidowych.

Druga to zastosowanie: miejscowych leków immunosupresyjnych (inhibitory kalcyneuryny), doustnych leków przeciwhistaminowych i antybiotyków w przypadku nadkażenia bakteryjnego oraz unikanie samych czynników wyzwalających objawy.

Trzecia droga to specjalistyczne terapie doustne lekami immunosupresyjnymi. Zaliczane są do nich m.in.: cyklosporyna A, mykofenolan mofetilu, azatiopryna, metotreksat, terapia lekami biologicznymi, doustne glikokortykosteroidy oraz fototerapia.

Po ostatnią sięgamy w ostateczności – ze względu na jej szkodliwość w porównaniu z wcześniej wymienionymi metodami. 

Jak to wygląda w przypadku alergii pokarmowej? Podstawą jest eliminacja szkodliwego alergenu po wcześniejszym potwierdzeniu jego roli w drodze prowokacji objawów.

Po tym powinna następować edukacja dotycząca szkodliwych produktów i uwrażliwienie na zwracanie uwagi na etykiety. Dzięki trzymaniu się zbilansowanej diety oraz opiece specjalisty alergologa wszystko powinno zacząć zmierzać w dobrym kierunku. 

Kiedy AZS i alergia pokarmowa się „spotkają”, wynika z tego konieczność wspólnego postępowania terapeutycznego. Dyskusja o tym, czy zasadne jest eliminowanie poszczególnych produktów przy podejrzeniu alergii pokarmowej u osób z AZS, toczy się nieprzerwanie.

W szczególności jeśli weźmiemy pod uwagę ryzyko, jakie za tym idzie u dzieci: niedożywienie oraz zaburzenie procesów wzrastania.

Tutaj warto podkreślić, że według niektórych głosów bezpośredni związek pomiędzy zaostrzeniem objawów AZS i spożywanymi pokarmami obserwuje się u małego procenta chorych.

U ok. 90% osób z AZS eliminacja pokarmów nie była w pełni uzasadniona, gdyż dolegliwości skórne nie pojawiały się na skutek spożywania poszczególnych pokarmów (alergii pokarmowej), a na skutek defektu genu filagryny.

Eliminacja potencjalnie alergizujących pokarmów z diety byłaby więc zbędna gdyż nie ma to wpływu na działanie filagryny 

Reakcja skóry może być różna: od formy ostrej, która objawia się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym czy anafilaksją, po formę opóźnioną w postaci zmian wypryskowych.

Jest to ogromne wyzwanie diagnostyczne stojące przed alergologiem. Dieta eliminacyjna bazująca na potwierdzeniu swoistych IgE bez wykonania badania podwójnej ślepej próby z placebo (będącej tzw. złotym standardem) nie jest uzasadniona. 

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.