Atopowe zapalenie skóry ma złożoną etiologię, a jednym z czynników nasilających jej objawy może być alergia pokarmowa. Wskazuje się na udział alergii pokarmowej na zaostrzenia AZS. Istnieją dane wskazujące na poprawę stanu skóry chorych z AZS po eliminacji z ich diety pokarmów uczulających.

Atopowe zapalenie skóry

Spis treści:

  1. Marsz atopowy – AZS a alergia na BMK
  2. Alergeny pokarmowe a AZS

Marsz atopowy – AZS a alergia na BMK

Zjawisko przechodzenia jednej choroby alergicznej w drugą – to tzw. marsz alergiczny/atopowy. Alergia najczęściej zaczyna się to właśnie od objawów ze strony skóry Drogą pokarmową do organizmu dociera najwięcej alergenów, dlatego też to alergia pokarmowa, często ujawnia się pierwsza, a jej najczęstszym objawem są zmiany skórne, w tym AZS.

Alergeny pokarmowe a AZS

Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą chorobą, cechującą się zmianami skórnymi o charakterze wyprysku oraz świądem. Patogeneza AZS jest wieloczynnikowa. Wystąpienie AZS jest wynikiem interakcji czynników genetycznych, środowiskowych i immunologicznych z nakładającym się zaburzeniem bariery naskórkowej. AZS może być objawem alergii na białka mleka krowiego.

Postępowanie przy atopowym zapaleniu skóry

Gdy AZS związane jest z alergią pokarmową, podstawą jest eliminacja szkodliwego alergenu po wcześniejszym potwierdzeniu jego roli w występowaniu objawów. Jest to wyzwanie diagnostyczne stojące przed lekarzem. Dieta eliminacyjna bazująca jedynie na potwierdzeniu swoistych IgE bez wykonania próby eliminacji i prowokacji nie jest uzasadniona. Lekarz powinien więc przeprowadzić szczegółową diagnostykę z uwzględnieniem próby eliminacji i prowokacji, aby nie narażać dziecka na niepotrzebną eliminację alergenów z diety.
Po potwierdzeniu związku między alergenem a wystąpieniem AZS powinna następować edukacja dotycząca niezalecanych produktów i uwrażliwienie na zwracanie uwagi na etykiety. Dzięki trzymaniu się zbilansowanej diety oraz opiece lekarza wszystko powinno zacząć zmierzać w dobrym kierunku.