Marszem alergicznym nazywane jest zjawisko, które polega na naturalnym następowaniu po sobie objawów w przebiegu alergii, których charakter zmienia się wraz z wiekiem dziecka. Zwykle alergia zaczyna się uczuleniem na pokarmy, następnie pojawia się atopowe zapalenie skóry, które z czasem może przechodzić w katar sienny, a nawet w astmę oskrzelową. Wygasaniu reakcji na alergeny pokarmowe może towarzyszyć narastanie alergii na alergeny wziewne.

Marsz alergiczny

Marsz alergiczny – przechodzenie jednej alergii w drugą

Marsz alergiczny to naturalna ewolucja i postępowanie choroby atopowej wraz z wiekiem. Najprościej mówiąc, jest to przechodzenie jednej postaci alergii w drugą. Początkiem marszu alergicznego mogą być objawy alergii na pokarmy, pojawiające się nawet już w pierwszych miesiącach życia dziecka. Jednym z bardziej powszechnych jej obrazów jest AZS (atopowe zapalenie skóry), które może zmienić się nawet w astmę oskrzelową. To jednak tylko jeden z możliwych przebiegów.

Trudno jednoznaczne wnioski dotyczące tego, u kogo może nastąpić marsz alergiczny i w którym punkcie się on zakończy. Większość dzieci wyrasta zarówno z AZS, jak i alergii na pokarmy, ale nie jest to regułą.

Marsz alergiczny