Alergia na białka mleka krowiego często ma charakter złożony, a objawy mogą różnić się u poszczególnych niemowląt. Najczęściej występującymi objawami są  objawy dermatologiczne: atopowe zapalenie skóry i wysypki skórne, dolegliwości ze strony układu pokarmowego: biegunka, wymioty, zaparcie, kolka czy refluks żołądkowo-przełykowy, objawy ze strony układu oddechowego: kaszel, utrudnione oddychanie. Obecność m.in. tych objawów może sugerować występowanie alergii na białka mleka krowiego.

Objawy alergii na mleko układ oddechowy

Skąd się biorą objawy alergii na mleko krowie?

Reakcje alergiczne na białka mleka krowiego zależne od IgE występują zasadniczo w ciąg kilku minut od ekspozycji organizmu na działanie alergenu. Reakcje mogą mieć przebieg od łagodnych (pokrzywka) do potencjalnie zagrażających życiu (anafilaksja). Po uwrażliwieniu, zachodzi produkcja przeciwciał IgE specyficznych dla białek mleka krowiego. W przypadku ponownej ekspozycji na to samo białko, przeciwciała IgE realizują aktywną i szybką reakcję immunologiczną, której skutkiem jest stan zapalny.

Alergia na białka mleka krowiego niezależna od IgE (o opóźnionych objawach) zależy od innych mechanizmów patogenetycznych. Alergia na białka mleka krowiego niezależna od IgE wiąże się z wolniejszym, stopniowym pojawianiem objawów (np. biegunka, wzdęcia, dyskomfort jelitowy), które mogą wystąpić od 1 godziny do kilku dni po ekspozycji na białka mleka krowiego.

Sapka

Sapka to utrudnione oddychanie przez nos spowodowane obrzękiem błony śluzowej czy nadmierną wydzieliną.

Sapka towarzyszy zwykle infekcjom i jest to zjawisko normalne, można ją zmniejszyć odpowiednio, nawilżając powietrze w pokoju dziecka. Ulgę przynosi też nawilżanie błony śluzowej noska ( np. wodą morską, solą fizjologiczną). Jeśli jej objawy utrzymują się jednak dłużej, bez oznak infekcji, to wtedy należy skonsultować objaw z pediatrą, bo przyczyną sapki może być również alergia pokarmowa.

Kichanie

Kichnięcie to nagły, gwałtowny i bezwarunkowy wyrzut powietrza z płuc przez usta i nos wywołany podrażnieniem błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Kichanie może także pojawić się w efekcie ekspozycji na jaskrawe światło, przy silnym wypełnieniu żołądka, infekcji wirusowej czy alergii.

Sprawdzonymi sposobami na zmniejszenie częstotliwości kichania są: eliminacja czynników drażniących z otoczenia poprzez częste sprzątanie i ścieranie kurzu, wymiana filtrów w piecach i systemach klimatyzacyjnych, korzystanie z filtrów powietrza i nawilżaczy, jak również unikanie obszarów przemysłowych i wiejskich. Jeśli kichanie nadal się utrzymuje należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić diagnostykę alergii.

Znacznie utrudnienia w oddychaniu

Duszność to sytuacja, w której nie możemy pobrać takiej ilości powietrza, jakiej potrzebuje nasz organizm. Niektóre łagodne problemy oddechowe mogą wynikać z niedrożności nosa.

Występowanie duszności może jednak być objawem poważnej choroby. Do niektórych chorób płuc objawiających się dusznościami zaliczyć możemy: astmę czy zapalenie płuc. Podłoże duszności może także stanowić choroba serca, które nie jest w stanie przepompować dostatecznej ilości krwi, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu w tlen. Zaburzenia lękowe i stres to kolejne czynniki mogące przyczynić się do wystąpienia duszności. Jeśli u dziecka występują częste trudności z oddychaniem, bardzo ważne jest określenie źródła tych problemów. W razie problemów z układem oddechowym należy zwrócić się do pulmonologa.

Świsty oddechowe

Świszczący oddech to długi, chrapliwy lub gwiżdżący dźwięk pochodzący z dróg oddechowych podczas oddychania przy schorzeniach układu oddechowego.

Występuje on w przypadku obecności zwężenia lub przeszkody w drogach oddechowych albo w sytuacji przyspieszonego przechodzenia powietrza przez drogi oddechowe.

U podłoża nawracających świstów oddechowych może leżeć alergia, dlatego dzieci dotknięte tą dolegliwością powinny zostać zbadane przez pulmonologa.