Często można słyszeć głosy, że alergie pokarmowe są coraz bardziej powszechne. Stoją za tym konkretne liczby: zachorowalność na alergie pokarmowe gwałtownie wzrosła w ostatnich 20 latach i szacuje się, że cierpi na nie 1–2% dorosłych i 6-8% niemowląt.

Alergia pokarmowa

Alergia pokarmowa a czynniki środowiskowe

Ryzyko wystąpienia alergii zwiększają również inne aspekty charakterystyczne dla zachodniego stylu życia. Są to m.in.: poród przez cesarskie cięcie,  zanieczyszczenie powietrza, dym papierosowy, zbyt częste stosowanie antybiotyków, zbyt duża higienizacja życia, spożywanie żywności wyokoprzetworzonej, coraz mniejszy kontakt z naturą czy nieliczne rodziny.

Wszystko to wpływa na zmniejszenie bioróżnorodności mikrobioty przewodu pokarmowego niemowlęcia, to właśnie one stymulują nasz układ odpornościowy i zwiększają tolerancję na alergeny.

Interakcje pomiędzy drobnoustrojami przyczyniają się w znacznym stopniu do dojrzewania układu odpornościowego, gdyż 70-80% komórek układu immunologicznego znajduje się właśnie w jelicie. Mikrobiota jelitowa odpowiada za wiele istotnych funkcji przewodu pokarmowego, w tym zapewnia ochronę przed szkodliwymi patogenami, wzmacnia siły obronne organizmu. Pierwsze 1000 dni życia dziecka to okres szybkiego rozwoju układu odpornościowego, a zachowanie dobrego stanu zdrowia niemowlęcia i dziecka wymaga ukształtowania i zachowania równowagi pomiędzy mikrobiotą jelitową a układem immunologicznym.

Zaburzenie składu mikrobioty jelitowej we wczesnych okresach życia wiązano z rozwojem licznych stanów chorobowych w tym alergii. Wiele badań wykazało, że nieprawidłowy tor rozwoju mikrobioty jelitowej u niemowląt może opóźniać rozwój tolerancji doustnej, a tym samym odgrywać ważną rolę w rozwoju alergii pokarmowych, np. alergii na białko mleka krowiego. W skład mikrobioty jelitowej niemowląt z alergiami pokarmowymi (np. na białko mleka krowiego) wchodzi mniej bifidobakterii i pałeczek kwasu mlekowego, niż u zdrowych niemowląt karmionych piersią.

Warto więc zadbać o odpowiedni stan mikrobioty niemowlęcia już od pierwszych chwil życia. Najlepszym pokarmem dla dziecka jest mleko mamy.  Mając na uwadze fakt, że nie zawsze istnieje możliwość karmienia dziecka piersią, warto podawać niemowlętom mieszanki, które będą wspierać jego odporność. Warto szukać również preparaty mlekozastępcze  zawierające oligosacharydy  prebiotyczne lub synbiotyki.