Rozpoznanie alergii na białka mleka krowiego musi być trafne i oparte na dowodach naukowych (chorobę rozpoznaje lekarz), gdyż niepotrzebna restrykcyjna dieta może prowadzić do niedoborów żywieniowych oraz obniżenia poziomu jakości życia dzieci i ich rodziców. Jak karmić dziecko przy alergii na białka mleka krowiego?

Spis treści:

  1. Dieta eliminacyjna u dziecka z alergią
  2. Karmienie piersią przy alergii u dziecka
  3. Co w sytuacji, gdy nie można karmić piersią?
  4. Czy to prawda, że preparat mlekozastępczy jest mniej wartościowy w porównaniu z mlekiem modyfikowanym dla dzieci zdrowych?

Dieta eliminacyjna u dziecka z alergią

Postępowaniem z wyboru w alergii na białka mleka krowiego jest dieta eliminacyjna – jest to czasowe lub stałe wyeliminowanie z diety alergizującego pokarmu z jednoczesnym wprowadzeniem w to miejsce składników zastępczych o równoważnych wartościach odżywczych.

Produkty zastępcze pierwszego wyboru w alergii na białka mleka krowiego to hydrolizaty białek znacznego stopnia – są to mieszanki o zmodyfikowanym składzie i formie białek. Postępowanie ma celu: wyciszenie reakcji alergicznej, zniesienie objawów, zmniejszenie ryzyka wystąpienia alergii na inne alergeny oraz to, na czym nam najbardziej zależy, tj. uzyskanie tolerancji na pierwotnie szkodliwy pokarm.

Karmienie piersią przy alergii u dziecka

Jeśli niemowlę ma rozpoznaną alergię na białka mleka krowiego, a mama karmi piersią, powinna ona stosować dietę bezmleczną, i to jest najlepszy sposób karmienia dziecka. W niektórych sytuacjach można połączyć karmienie piersią i butelką, jest to tak zwane karmienie mieszane (łączone). Karmienie takie może być korzystne, gdy dziecko nie ssie piersi prawidłowo lub nie ssie wydajnie, ponieważ jest słabe, chore, lub gdy mama może mieć zbyt mało pokarmu. Należy wtedy pamiętać, aby pierwszym krokiem była konsultacja z doradcą laktacyjnym i próba skorygowania techniki przystawienia dziecka do piersi, ponieważ powyższe trudności nie są przeciwwskazaniem do karmienia naturalnego.

Gdy istnieje potrzeba karmienia mieszanego, w przypadku zdiagnozowanej alergii na białka mleka krowiego, można dokarmiać niemowlę mieszanką mlekozastępczą zaleconą przez lekarza. W takich sytuacjach preparatem pierwszego wyboru jest hydrolizat białek mleka krowiego znacznego stopnia.

Co w sytuacji, gdy nie można karmić piersią?

W praktyce postępowania z dzieckiem z alergią na białka mleka krowiego, kiedy matka nie może karmić piersią, lekarz zleca stosowanie preparatu mlekozastępczego. Produktem pierwszego wyboru są hydrolizaty białek mleka krowiego znacznego stopnia, tzw. silne hydrolizaty białkowe. Posiadają one jedynie znikomą alergenowość i są tolerowane przez większą część chorych dzieci.

Na polskim rynku dostępne są silne hydrolizaty kazeiny i białek serwatkowych, które różnią się między innym składem białkowym i węglowodanowym:

  • hydrolizat serwatki, zawierający laktozę;
  • hydrolizat kazeiny, który nie zawiera laktozy.

Różnią się również obecnością modulatorów mikrobioty:

  • hydrolizat serwatki zawiera synbiotyk Bifi dobacterium breve M-16V w połączeniu z GOS/FOS (kompozycja probiotyku i prebiotyku = synbiotyk);
  • hydrolizat kazeiny zawiera Lactobacillus rhamnosus GG (sam probiotyk).

Wśród pacjentów z alergią na białka mleka krowiego może zdarzyć się sytuacja, choć zdarza się to rzadko, że nie osiągamy ustąpienia objawów, wówczas lekarz powinien zalecić stosowanie mieszanki elementarnej. Preparaty aminokwasowe są mieszaniną wolnych aminokwasów, nie mają właściwości uczulających, dlatego szybko zmniejszają nasilenie procesu zapalnego, przyśpieszając uzyskanie poprawy klinicznej. W przypadku ciężkich postaci klinicznych alergii na białka mleka krowiego preparaty te są preparatami pierwszego wyboru. Eliminują objawy, zapobiegają rozwojowi alergii wielopokarmowej i zmniejszają ryzyko anafilaksji.

Czy to prawda, że preparat mlekozastępczy jest mniej wartościowy w porównaniu z mlekiem modyfikowanym dla dzieci zdrowych?

Preparaty mlekozastępcze są stosowane u pacjentów z alergią na białka mleka krowiego w zastępstwie mleka modyfikowanego. Jest to dieta eliminacyjna w alergii na białka mleka krowiego, gdzie czasowo eliminuje się mleko krowie i jego przetwory, ale równocześnie wprowadza się do diety chorego dziecka pokarmy bez białek mleka krowiego o równoważnych wartościach odżywczych. Preparaty mlekozastępcze są uzupełnione o różne składniki pokarmowe, ich stosowanie pomaga realizować zapotrzebowanie żywieniowe u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego.

Zatem, preparaty mlekozastępcze dostarczają choremu dziecku potrzebnych składników odżywczych i realizują całodzienne zapotrzebowanie na te składniki do ukończenia 6. miesiąca życia. Preparaty przeznaczone dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia służą do uzupełnienia diety, ponieważ ta, zgodnie ze schematem żywienia, powinna być już rozszerzana. Stanowią więc jej część.