Na podstawie codziennych obserwacji zarówno rodziców, jak i lekarzy pediatrów można zauważyć, że infekcje występują częściej u dzieci z alergią niż u tych, które nie muszą się z nią zmagać. Dlatego warto rzeczowo odpowiedzieć na pytanie: czy rzeczywiście alergia pokarmowa zwiększa ryzyko infekcji i jest przyczyną zaburzeń odporności? Są to kwestie kluczowe, szczególnie dla najmłodszych dzieci z alergią na białka mleka krowiego.

Alergia pokarmowa u dziecka

Spis treści:

  1. Częste infekcje u dziecka z alergią pokarmową
  2. Czy alergia pokarmowa przyczynia się do spadku odporności u dziecka?

Częste infekcje u dziecka z alergią pokarmową

Alergia pokarmowa objawiająca się w obrębie dróg oddechowych, powoduje, że zmieniona zapalnie błona śluzowa ułatwia wnikanie bakterii i wirusów. Jednocześnie nadmiernie produkowany i gromadzący się w drogach oddechowych śluz jest idealnym środowiskiem dla rozwoju szkodliwych drobnoustrojów.

Zwróćmy uwagę na to, że objawy alergii na białka mleka krowiego są bardzo podobne do objawów infekcji dróg oddechowych – począwszy od nieżytu nosa, a kończąc na dolegliwościach dolnych dróg oddechowych, takich jak obturacja oskrzeli. Odróżnienie ich jest zadaniem lekarza i zależy w dużej mierze od jego doświadczenia. Jeśli przyczyną jest alergia, wówczas nieskuteczne jest leczenie antybiotykami, a objawy utrzymują się lub wracają tuż po zakończeniu leczenia.

Czy alergia pokarmowa przyczynia się do spadku odporności u dziecka?

Wydawać by się mogło, że dzieci z alergią pokarmową mają obniżoną odporność i dlatego chorują o wiele częściej. Jednak alergia pokarmowa nie jest przyczyną takich zaburzeń, chociaż zdarza się, że z nimi współistnieje. Tak bywa choćby przy niedoborze immunoglobiny A, która wpływa na stan odporności śluzówkowej. Jej niedobór powoduje dysfunkcję bariery śluzówkowej układu oddechowego, co z kolei ułatwia wnikania alergenów i drobnoustrojów powodujących stan zapalny.

Posiadana przez nas wiedza o związku alergii pokarmowych z infekcjami układu oddechowego pozwala również zauważyć istnienie związków o charakterze odwrotnym. Infekcje bakteryjne i wirusowe, wpływając na stan błony śluzowej dróg oddechowej i przewodu pokarmowego, zwiększają penetrację alergenów pokarmowych i sprzyjają rozwojowi alergii. Naruszenie spójności błony śluzowej układu pokarmowego sprawia, że ta staje się bardziej przepuszczalna dla substancji białkowych – a one wówczas łatwiej przenikają do krwi i są rozpoznawane przez układ odpornościowy jako obce. Odgrywa to znaczącą rolę u dzieci, które mają niedojrzały układ odpornościowy, przez co ich błona śluzowa przepuszcza więcej niż u osób dorosłych.

Zbiór wszystkich tych zjawisk patogennych oraz ich współistnienie i nakładanie się na siebie sprawia, że częstotliwość występowania objawów ze strony układu oddechowego u dzieci z alergią jest niestety wyższa niż normalnie. Rzeczywista liczba infekcji wydaje się jednak porównywalna z ogółem populacji – zwłaszcza u pacjentów z alergią poddanych odpowiedniemu leczeniu.