Obserwacje kliniczne wykazują, że znacząca część dzieci z alergią pokarmową z upływem czasu zaczyna tolerować początkowo alergizujące produkty. U ok. 85% chorych proces ten zachodzi w pierwszych latach życia.. Kiedy dziecko wyrasta z alergii?

Wyrastanie z alergii pokarmowej

Spis treści:

  1. Alergia może być dziedziczona
  2. Nabywanie tolerancji

Większa część chorych dzieci ze stwierdzoną alergią na spożywany pokarm z upływem czasu zaczyna go tolerować. Zazwyczaj ma to miejsce w ciągu 1-3 lat od rozpoznania choroby i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Ten czas, określany jako „wyrastanie” z alergii pokarmowej, wiąże się z utratą nieodpowiedniego reagowania organizmu na większość dotychczasowych alergenów (np. białka mleka krowiego, jaja, soi itp.).

Alergia może być dziedziczona

Wystarczy, że jeden z członków najbliższej rodziny (rodzice lub rodzeństwo) ma alergię, aby dziecko znalazło się w grupie ryzyka wystąpienia alergii. Wpływ na wystąpienie alergii mają także czynniki środowiskowe, w tym m.in. narodziny przez cesarskie cięcie, antybiotykoterapia mamy w ciąż lub niemowlęcia, zanieczyszczenie środowiska.

W przypadku zdiagnozowania alergii na białka mleka krowiego, w sytuacji, gdy karmienie piersią nie jest możliwe, zaleca się stosowanie preparatów mlekozastępczych, tzw. hydrolizatów mleka krowiego o wysokim stopniu hydrolizy. Zawarte w nich białka mleka krowiego są w zmienionej postaci, cechującej się niższym potencjałem alergizującym.

Nabywanie tolerancji

Stosowane postępowanie dietetyczne nie może być bardziej uciążliwe od choroby zasadniczej. U dziecka z alergią należy okresowo wykonywać prowokacyjną próbę pokarmową, która pozwoli na ocenę zdolności organizmu dziecka do nabywania tolerancji eliminowanego pokarmu. Aby zbadać tolerancję mleka krowiego eksperci rekomendują stosowanie próby prowokacji, by sprawdzić, czy nadal wywołuje alergię u dziecka. Pierwszą taką próbę należy wykonać w wieku 9-12 miesięcy, gdy dieta eliminacyjna trwa minimum 6 miesięcy. Jeśli lekarz stwierdzi tolerancję, od tego momentu można do diety dziecka zacząć wprowadzać mleko i jego przetwory.