Żywienie dziecka z alergią pokarmową to trudne zadanie. Rozwiązaniem dla najmłodszych alergików jest proces hydrolizy białka. Na czym polega ten proces? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Hydroliza białka

Spis treści:

  1. Dieta dziecka z alergią na bmk
  2. Czym jest hydroliza białka?

Dieta dziecka z alergią na bmk

Alergia na białka mleka krowiego to niepożądana reakcja organizmu, charakteryzująca się nadmierną reakcją układu odpornościowego na te białka.

Najczęściej występuje ona u niemowląt i małych dzieci, może pojawić się (choć rzadziej) nawet wówczas, kiedy dziecko jest karmione piersią. To, co spożywa mama, przenika do jej mleka, które jest spożywane przez niemowlę. W przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji organizmu i potwierdzenia przez specjalistę alergii na białka mleka krowiego u niemowlęcia, karmiąca mama powinna wyeliminować ze swojej diety mleko i przetwory mleczne, w tym sery, śmietanę, jogurty, a także produkty, które mogą zawierać białka mleka krowiego, jak masło, sosy itp.

Natomiast jeśli niemowlę jest karmione mlekiem modyfikowanym, a alergia na białka mleka krowiego została stwierdzona przez lekarza, powinno otrzymywać preparaty mlekozastępcze, w których białko mleka krowiego zostało poddane hydrolizie. Jeśli objawy alergii są ciężkie lub zastosowanie hydrolizatu znacznego stopnia nie przyniosło oczekiwanych efektów, lekarz może zaordynować zastosowanie mieszanki aminokwasowej.

Czym jest hydroliza białka?

Aby zmniejszyć alergenność białka pokarmowego, jego struktura musi być rozbita na mniejsze elementy – im krótszy łańcuch białkowy, tym mniejsze są jego właściwości alergizujące. W procesie „rozbicia” tej struktury powstają białka o krótszym łańcuchu, czyli peptydy.

Do hydrolizy wykorzystuje się enzymy rozkładające białka na mniejsze łańcuchy (peptydy). Im większy stopień hydrolizy, czyli im mniejsze peptydy powstaną, tym niższy stopień alergenności produktu. Do produkcji hydrolizatów są wykorzystywane białka mleka krowiego.

W zależności od tego, czy niemowlę ma stwierdzoną alergię pokarmową, czy znajduje się np. w grupie ryzyka na nią narażonych, wyróżnia się:

  • Mieszanki zawierające frakcję białkową o znacznym stopniu hydrolizy białka, przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci, u których została stwierdzona alergia na białko mleka krowiego
  • Preparatami do postępowania w ciężkiej postaci ABMK są mieszanki aminokwasowe, zawierające pojedyncze aminokwasy, niezawierające fragmentów białek ani peptydów, nie wywołują reakcji alergicznej i powinny być stosowane u dzieci z najcięższą postacią alergii pokarmowej np. u tych, u których nie powiodło się zastosowanie hydrolizatu o znacznym stopniu.

W przypadku stwierdzonej alergii pokarmowej, jeśli istnieje bezpośrednia zależność między spożywaniem białka mleka krowiego a niepożądaną reakcją organizmu, dieta bezmleczna powinna być stosowana u dziecka do 9.-12. miesiąca życia przez co najmniej pół roku. Po tym czasie przeprowadzana powinna zostać próba prowokacji, czyli podanie mleka krowiego pod okiem specjalisty, mająca na celu stwierdzenie, czy alergia ustąpiła. W zdecydowanej większości alergia zdiagnozowana w okresie niemowlęctwa ustępuje w pierwszych latach życia.

Aby mieszanka po hydrolizie mogła być przeznaczona do podawania dzieciom z alergią na białko mleka krowiego, musi być stwierdzona jej tolerancja u minimum 90% dzieci z tą chorobą. W przypadku stwierdzonej alergii pokarmowej, jeśli istnieje bezpośrednia zależność między spożywaniem białka mleka krowiego a niepożądaną reakcją organizmu, dieta bezmleczna powinna być stosowana u dziecka do 9.-12. miesiąca życia przez co najmniej pół roku. Po tym czasie przeprowadzana jest próba podania mleka krowiego pod okiem specjalisty, mająca na celu stwierdzenie, czy alergia ustąpiła. W zdecydowanej większości alergia zdiagnozowana w okresie niemowlęctwa ustępuje w pierwszych latach życia.

Czy dziecku z alergią na mleko krowie można podawać mleko kozie?

W przypadku wystąpienia u niemowlęcia alergii na białko mleka krowiego nie należy podawać mu mleka koziego. Aż ok. 90% osób z alergią na białka mleka krowiego reaguje bowiem na białka mleka koziego.

Wybór odpowiedniej mieszanki zawsze należy skonsultować z lekarzem pediatrą. Mieszanki o znacznym stopniu hydrolizy i aminokwasowe są dostępne wyłącznie w aptekach. Ich stosowanie musi się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarza.