Odpowiedni czas wprowadzenia pokarmów uzupełniających do diety malucha może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka alergii.

Onko akceptacji przy alergii

Właściwy czas na wprowadzenie pokarmów stałych jako uzupełnienie karmienia piersią to okres pomiędzy 17. a 26. tygodniem życia dziecka. To właśnie ten czas nazywany jest oknem tolerancji. Wprowadzenie wówczas pokarmów uzupełniających zwiększa szansę rozwoju tolerancji organizmu na alergeny. Kluczem jest uzupełnienia diety dziecka w wartościowe produkty przy jednoczesnej uważnej obserwacji. Każda nowość musi być wprowadzana pojedynczo, stopniowo, tak aby można było zaobserwować pojawienie się bądź brak ewentualnej reakcji alergicznej na podany przez nas produkt.

W ciągu ostatnich lat istotnie zmieniono zalecenia dotyczące wprowadzania do diety niemowląt produktów o potencjalnych właściwościach alergizujących, takich jak jajo kurze, czy  ryby. Nie ma danych naukowych uzasadniających wprowadzanie pokarmów alergizujących w późniejszym wieku niż inne pokarmy uzupełniające w celu zmniejszenia ryzyka alergii na pokarm.