Proces wyrastania z alergii ma miejsce najczęściej w pierwszych latach życia dziecka. Jeśli Twój maluch ma stwierdzoną alergię pokarmową, należy monitorować u niego nabywanie tolerancji. Sprawdź, czym są próby prowokacji i jak je przeprowadzić. Metodą rozstrzygającą o nabyciu tolerancji jest wynik prowokacyjnej próby z  alergizującym pokarmem prowadzonej pod nadzorem lekarza pediatry.

próby prowokacji

Spis treści:

  1. Czym jest alergia pokarmowa?
  2. Czym są próby prowokacji?

Czym jest alergia pokarmowa?

To niepożądana reakcja organizmu na spożyty pokarm, która objawia się nadmierną reakcją układu pokarmowego na białko znajdujące się w pożywieniu. Pojawienie się tej choroby jest uzależnione od wielu czynników, m.in. od wieku czy nawyków żywieniowych. Alergia pokarmowa występuję najczęściej wśród małych dzieci – jest to około 6-8%. Alergia na białka mleka krowiego dotyka 1-3% niemowląt. Główną przyczyną reakcji pokarmowych u najmłodszych jest właśnie alergia na białka mleka krowiego. W kolejnych latach życia dziecka odporność i układ pokarmowy coraz lepiej funkcjonują, pojawia się więc szansa, że dziecko może wyrosnąć z alergii.

Czy wiesz, że…

…u około 85% chorych dzieci proces wyrastania z alergii zachodzi w pierwszych latach życia? Właśnie dlatego eksperci zalecają stosowanie próby prowokacji, by zbadać tolerancję alergenu. Od rozpoznania choroby należy stosować dietę eliminacyjną, do ok. 9.-12. miesiąca życia przez co najmniej 6 miesięcy. Później należy przeprowadzić próbę prowokacji z wybranym pokarmem

Czym są próby prowokacji?

Próby prowokacyjne wykonuje się, aby wykazać, czy podejrzany produkt nadal jest odpowiedzialny za wywoływanie objawów alergicznych. Taka próba ma kluczowe znaczenie w wykazaniu związku pomiędzy spożytym pokarmem a objawami klinicznymi. Po rozpoznaniu alergii pokarmowej próbę prowokacyjną u dziecka należy wykonać co ok. 6-12 miesięcy, by rozpoznać czas, w którym wystąpi tolerancja pokarmowa. Po stosowaniu diety eliminacyjnej przez określony czas podaje się  alergizujący pokarm i obserwuje reakcję dziecka. Próbę taką należy wykonać zawsze pod nadzorem lekarza. Jeżeli po podaniu alergenu nie następuje reakcja lekarz ma podstawy, żeby stwierdzić, ze dziecko wyrosło z alergii.